Ustawienia serwerów DNS znajdują się w pliku /etc/resolv.conf

1. W konsoli wpisujemy polecenie:

$ sudo nano /etc/resolv.conf

2. Następnie w pliku dopisujemy:

nameserver IPSERWERA