W dniu 24 kwietnia br. na Politechnice Warszawskiej (PW) miało miejsce uroczyste zakończenie pierwszego cyklu zajęć Autoryzowanej Akademii Huawei HANA (Huawei Authorized Network Academy) w PW poświęconych technologii LTE (Long Term Evolution)/EPC (Evolved Packed Core) w teorii i praktyce. Piętnastu absolwentów otrzymało od przedstawicieli Huawei i PW certyfikaty ukończenia HANA. Kolejna jej edycja planowana jest już na 3 czerwca br.

Program szkolenia, opracowany we współpracy z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ma na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności praktycznych w zakresie technologii LTE/EPC oraz nowoczesnej architektury sieci telekomunikacyjnych.

Zajęcia trwają 4 tygodnie, obejmując 80 godzin zajęć teoretycznych i warsztatowych. Organizacja zajęć w niewielkich, maksymalnie kilkunastoosobowych grupach, pozwala uczestnikom na aktywny udział w zajęciach praktycznych prowadzonych w środowisku testowym sieci LTE i bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Po zdaniu egzaminu końcowego, uczestnicy otrzymują certyfikaty Akademii HANA. Kursy Akademii HANA są otwarte dla wszystkich osób chcących pogłębić swoją wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie najnowszych rozwiązań systemów i sieci telekomunikacyjnych.

Utworzenie Akademii HANA w PW to jeden z rezultatów długoterminowej współpracy firmy Huawei i Politechniki Warszawskiej; firma m.in. wyposażyła laboratoria dydaktyczne na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW w nowoczesny sprzęt i oprogramowanie do badań sieci LTE oraz IP Multimedia Subsystem (IMS); realizuje także programy szkoleń technicznych, praktyk i staży przemysłowych dla studentów tej uczelni.

Categorized in: