Microsoft potwierdza, że bada pewną lukę znalezioną niedawno w Internet Explorer 6, Internet Explorer 7 i Internet Explorer 8. Microsoft wskazuje, że jest to luka umożliwiająca zdalne wykonanie kodu. Niepokojące jest to, że atakujący może uzyskać dla siebie takie same uprawnienia, jak aktualnego użytkownika.

Więcej informacji: http://technet.microsoft.com/en-us/security/advisory/2794220

W tym miesiącu odkryto również lukę w przeglądarce Internet Explorer, która umożliwia śledzenie ruchu kursora ofiary nawet jeśli okno jest nieaktywne lub zminimalizowane.